Сметоизвозване

Януари: 08, 18 и 29
Февруари: 08, 19 и 29
Март: 08, 18 и 28
Април: 08, 18 и 29
Май: 08, 17 и 27
Юни: 07, 17 и 27
Юли: 08, 18 и 29
Август: 08, 19 и 29
Септември: 09, 19 и 30
Октомври: 08, 18 и 28
Ноември: 08, 18 и 28
Декември: 09, 19 и 30