BUS

Разписание на автобуси

Осмар – Шумен:

Шумен – Осмар:

TRAIN

Разписание на влакове

Влак 20152 – пътнически
Начална гара: Шумен – 07:10
Пристига в Хан Крум – 07:23
Заминава от Хан Крум – 07:24
Крайна гара: Г. Оряховица – 09:40

Влак 20151 – пътнически
Начална гара: Г. Оряховица – 07:25
Пристига в Хан Крум – 09:36
Заминава от Хан Крум – 09:37
Крайна гара: Шумен – 09:50

Влак 20154 – пътнически
Начална гара: Шумен – 16:40
Пристига в Хан Крум – 16:53
Заминава от Хан Крум – 16:54
Крайна гара: Г. Оряховица – 19:10

Влак 20153 – пътнически
Начална гара: Г. Оряховица – 16:00
Пристига в Хан Крум – 18:15
Заминава от Хан Крум – 18:16
Крайна гара: Шумен – 18:30